Wanderungen und Fahrten durch das böhmische Erzgebirge

Turistický průvodce Böhmerlangi


    Pár dojmů z předposlední vycházky naleznete zde.


Kolovrátkář - Komáří vížka - u Krupky

    Na konci 12. století povolala čeští šlechtici z rodu Hrabišiců (později nazývaní "z Riesenburgu" podle stejnojmenného hradu u Oseka) cisterciácké mnichy z Bavorska do země, aby osídlili Krušné hory, ze kterých byly tehdy známy první nálezy stříbra. Z kláštera Osek byly Krušné hory osídleny koncem 13. století a po dnešní saská sídla Sayda, Neuhausen a Cämmerswalde. Noví osadníci byli němečtí horníci a řemeslníci převážně z Franken (Bavorsko). Tito osadníci žili přes 600 let v české části Krušných hor, dokud je Hitlerovo velikášství a pomsta Čechů nevyhnala z domova.
    Na svých vycházkách a výletech Vám nabízím vzhledem ke svému rozsáhlému původnímu materiálu (mapy, pohlednice, fotografie, knihy atd.) z doby německého osídlení pohled do minulosti. Moji předkové pochází z německo-českých Krušných hor, takže Vám mohu vyprávět mnoho o minulosti, staré pověsti a mnoho dalšího.
    Turistický průvodce Böhmerlangi.